Akkreditált laboratórium

A NAH által NAH-1-1227/2019 számon akkreditált Biológiai laboratórium


Laboratóriumi vezető: Lippai Anett

Az akkreditálás műszaki területe

Szennyvíziszap, szennyvizek (szennyvíz, szennyvíziszap deszt. vizes kivonata, csurgalék víz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei), hulladék (települési szilárd hulladék, folyékony és szilárd veszélyes hulladék, termelési hulladék, komposzt, iszap), hulladék deszt. vizes kivonata, talaj, mederüledék, komposzt, felszín alatti víz, felszíni víz, talaj deszt. vizes kivonata, ivóvíz (vezetékes, palackos) klasszikus analitikai és kismûsze-res vizsgálata

Szennyvíziszap (savas kivonatai), szennyvizek (szennyvíz, szennyvíziszap deszt. vizes kivonata, csurgalék víz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei.), hulladék deszt. vizes kivonata és hulladék savas. acetátpufferes, pH 4-es és pH 12-es kivonatai, talaj, mederüledék, komposzt, talaj deszt. vizes kivonata, felszín alatti víz, felszíni víz, technológiai légszennyezõ-források pormintáinak kivonata, ivóvíz (vezetékes, palackos) elem-analitikai vizsgálata

Szennyvizek (szennyvíz, szennyvíziszap deszt. vizes kivonata, csurgalék víz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei.), hulladék (folyékony és szilárd veszélyes hulladék, termelési hulladék, komposzt, iszap), talaj, mederüledék, komposzt, talaj deszt. vizes kivonata, felszín alatti víz, felszíni víz, ivóvíz (vezetékes, palackos) szerves szennyezõinek vizsgálata

Szennyvizek (szennyvíz, szennyvíziszap deszt. vizes kivonata, csurgalék víz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei.), hulladék deszt. vizes kivonata, talaj deszt. vizes kivonata, felszín alatti víz, felszíni víz ökotoxikológiai vizsgálata

Szennyvíz, talaj deszt. vizes kivonata, felszín alatti víz, felszíni víz szerves vegyületek vizes közegben történõ biodegradálhatóságának vizsgálata

Szennyvíz, csurgalékvíz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei, felszín alatti víz, felszíni víz, ivóvíz helyszíni vizsgálatai

Talaj, mederüledék, komposzt, felszín alatti víz, felszíni víz, talajlevegõ, szennyvíziszap, szennyvíz, csurgalékvíz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei, hulladékok, ivóvíz mintavételi, minta-elõkészítési eljárásai

Talaj deszt. vizes kivonata, felszín alatti víz, felszíni víz illékony alifás szénhidrogének és illékony aromás szénhidrogének laboratóriumi vizsgálata.

Ivóvíz (vezetékes, palackos) antimon és alumínium tartalmának meghatározása

A vizsgálatok jellege szerint
 • klasszikus analitika
 • műszeres analitika
 • gázkromatográfia (FID -, ECD, mikro ECD detektorokkal)
 • gázkromatográfia (GC-MS)
 • atomabszorpciós spektrometria (FAAS, ETA-AAS, AAS-hideggőzös üzemmódok)
 • spektrofotometria
 • elektrokémia
 • ökotoxikológiai tesztek
 • mikrobiológiai visszatenyésztés
Mintaátvétel

Helyszín: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.
Tel: 003613039179
Mobil: 06306816204

Nyitva tartás: H-P.: 8:00-17:00
egyéb esetben időpont egyeztetés szükséges

Kémiai laboratórium

Felszereltség:

Gázkromatográfok, amelyek alkalmasak:

 • talaj
 • mederüledék
 • komposzt
 • szennyvíziszap
 • hulladékok
 • szennyvíz
 • vízkezelési technológiák vizei
 • vizes kivonatok
 • felszíni víz
 • felszín alatti víz
 • ivóviz
minták
 • illékony alifás szénhidrogén
 • illékony aromás szénhidrogén
 • egyéb alkilbenzolok
 • extrahálható szénhidrogén
 • illékony halogénezett szénhidrogén
 • klórozott aromás szénhidrogén
 • PAH
 • egyéb illékony oldószer

tartalmának meghatározására a vonatkozó rendeletek által megszabott alsó méréshatárral

Atomabszorpciós spektrofotométer (FAAS, ETA-AAS, AAS-hideggőzös üzemmódok)

Alkalmas:

 • talaj
 • mederüledék
 • komposzt
 • szennyvíziszap
 • hulladékok
 • szennyvíz
 • vízkezelési technológiák vizei
 • vizes kivonatok
 • felszíni víz
 • felszín alatti víz
 • ivóviz
 • légszennyező források pora

mintákból mintegy 20 féle fém-, félfém tartalmának meghatározására a vonatkozó rendeletek által megszabott alsó méréshatárral

Fotométer

380-760 nm méréstartományban valamennyi fotometriásan mérhető ion mennyiségének meghatározására

Elektrokémiai mérőműszerek (helyszíni és laboratóriumi alkalmazásra)

pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, oldott oxigén, ionszelektív elektródokkal mérhető ionkoncentrációk meghatározását teszi lehetővé.

Klasszikus analitika

A hagyományos kémiai mérésekhez valamennyi eszközzel rendelkezünk.

Biológiai laboratórium

Ökotoxikológiai laboratórium

A hulladékok, a talajok, a felszín alatti vizek és felszíni vizek, valamint a szennyvizek vizsgálatánál szokásos ökotoxikológiai teszteket (alga-, Daphnia-, hal-, csíranövény-, azobacter agile ) végezzük el.

Biotechnológiai laboratórium

A berendezések alkalmasak a biotechnológiai ártalmatlanítási eljárások modellezésére, az ellenőrző mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére.

Mintaelőkészítés

A szabványos vizsgálatokhoz szükséges extraháló, feltáró, rázó, sterilizáló, víztelenítő berendezések.

Mintavétel

A szabványos mintavételekhez szükséges

 • talajfúrók
 • vízmintavevő szivattyúk és kézi mintavevő berendezések
 • talajlevegő mintavevő