Referenciák

Talaj és talajvíz mintavétel és vizsgálat

Cégünk NAH által akkreditált laboratóriummal rendelkezik, így tevékenységünk egyik fő profilja a talaj, talajvíz, akkreditált laboratóriumi vizsgálata.

Megalakulásunk óta folyamatosan végzünk akkreditált mintavételeket, valamint környezetvédelmi laboratóriumi vizsgálatokat különböző megbízásokból, valamint körméréseken, összeméréseken veszünk részt.

Megbízóink közül többekkel már 1998 óta ápolunk folyamatos munkakapcsolatot és az évek során számtalan megrendelővel hosszú távú keret megállapodás köt össze, melyekhez folyamatosan csatlakoznak az újabb megkeresések.

Megbízóink között tudhatunk magánembereket, magánvállalkozásokat és közfeladatokat ellátó szerveket a gazdaság különböző rétegeiből.

Hulladék-, szennyvíz-, szennyvíziszap mintavétel és vizsgálatok

Megbízások alapján vizsgáljuk a technológiai hulladékok veszélyességét és a környezeti elemek ipari tevékenységéből adódó szennyezettséget. Mérjük a szennyvíziszapok szennyezettségét, technológiai szennyvizek összetételét, szennyvízkezelés hatékonyságát.

Talaj és talajvíz tényfeltárási munkák

Több magyarországi és külföldi (Románia) üzemanyagtöltő állomás területén végeztünk cégünk megalapítása óta folyamatosan talaj és talajvíz tényfeltárásokat. (OMV, MOL, Shell, AVANTI).

Továbbá gyógyszergyárakat, vegyipari vállalkozásokat, ingatlan befektetőket, festékgyártókat, kereskedelmi egységeket is ügyfeleink között tudhatunk.

Üzemanyagtöltő állomások

1992 óta Magyarország területén majdnem az összes jelenlévő töltőállomáson nagyszámú vizsgálatot végeztünk, főképpen a töltőállomások szennyezettségének felmérésére. A felmérések során általában a technológiához igazodóan 6-8 ponton végeztünk fúrásokat és méréseket és ennek alapján tettünk megállapításokat a szennyezésre. A mérési eredmények alapján, szükség esetén kárelhárítási tervet készítettünk, és sok esetben a tényleges kárelhárítást elvégeztük.

Románia területén 77 üzemanyagtöltő állomáson talajvíz tényfeltárási munkálatok végeztünk.

Nemzetközi munkák

Külföldi megbízóink számára végzett tényfeltárási munkáink dokumentációit, tényfeltárási és környezeti auditok dokumentációit angol, illetve német nyelven készítjük el. Szakembereink nyelvtudása megkönnyíti és elősegíti a kommunikáció hatékonyságát.

Engedélyeztetési eljárások

Engedélyeztetési eljárás önmagában ritkán fordul elő. A legtöbb esetben egyéb tényfeltáró munkák előzik meg és gyakran a munkák folytatásával is cégünket bízzák meg. A szükséges feladatok elvégzéséhez több évtizedes tapasztalat és kiterjedt kapcsolatrendszer áll rendelkezésünkre.

Monitoring

Monitoring rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó mintavételek és vizsgálatokat jól felszerelt akkreditált laboratóriumunk megkönnyíti. Megbízások alapján végzünk monitoring kutak fúrását, kiépítését, felújítását, folyamatos monitorozást mintavétellel és vizsgálatokkal együtt. Megbízóink: gyógyszergyárak, építőipari vállalatok, mezőgazdasági vállalkozások, közfeladatokat ellátó szervek, hulladéklerakók, csatornázási művek, közlekedési vállalatok és egyéb vállalkozások.

Egyéb referenciák

Talajmechanikai és szennyezettségi vizsgálatok, mintavételi furatok kialakítása, olajvastagság mérés, kazánhamu vizsgálat, betonőrlemény vizsgálat, kút eltömedékelés, tartálybontás, talajmechanikai feltárás, légszennyező pontforrások vizsgálata, dokumentáció fordítása, ökotoxikológiai tesztek, pilot tesztek.