+36 30 681 6204 biokor@biokor.hu

gyakori kérdések

Telefonszám:

+36 30 681 6204

E-mail cím:

biokor@biokor.hu

Cím:

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.

Standard mintafogadási idő:

H-CS : 7:00- 7:30-15:45
P : 7:30-11:45

Milyen vizsgálatok szükségesek épületek használatba vételi engedélyéhez?

Az épületek használatba vételi engedélyeztetése során az eljáró hatóság kérheti az ivóvíz megfelelőségének laboratóriumi vizsgálattal történő igazolását. Közszolgáltató által szolgáltatott ivóvíz igénybevétele esetén a szolgáltatási végponton (csap) kifolyó víz egészségre káros mikróbáktól való mentességének igazolását jelenti (hétköznapi szóhasználatban „negatív vízminta” vagy „megfelelő vízminta” kifejezések is előfordulnak).
A gyakorlatban ez egy csapból kifolyó vízből történő vízmintavételt, és a vett minta részletes bakteriológiai vizsgálatát jelenti.
Amennyiben nem közszolgáltató („Vízművek”) biztosítja számunkra a vizet, hanem saját magunk által termelt (saját kút) vizet veszünk igénybe a vízben lévő kémiai alkotók vizsgálata is szükséges.

Mit kell tennem, ha az ivóvizemet vagy kútvizemet saját célra szeretném csak megvizsgáltatni?

A legtöbb hazai jogszabály megköveteli, hogy a vízvizsgálatok, és a kapcsolódó mintavételek akkreditáltak legyenek, vagyis az adott feladatra akkreditált státusszal rendelkező szervezet végezze el a mintavételt és a vizsgálatot is.
Amennyiben nem hatósági ügyintézéshez szükséges a vizsgálat, csupán saját kiváncsiságunkat szeretnénk kielégíteni, akkor a mintát akár magunk is levehetjük, és beszállíthatjuk a laboratóriumba. Fontos megjegyezni, hogy a szakmailag helyes mintavétel nagyon fontos a megbízható vizsgálati eredmények szempontjából, ezért a mintavételek előírásainak betartása ilyen esetekben is fontos. Amennyiben a mintavételt megelőzően érdeklődjenek szakértő kollégáinktól, készséggel adnak felvilágosítást a szükséges edényzet, mintamennyiség, tartósítás és egyéb kérdésekben.

Hatósági ügyintézéshez (pl. használatba vétel, banki ügyintézés) milyen vízvizsgálatok szükségesek?

Hivatalos ügyintézéshez akkreditált mintavétel és vizsgálat szükséges. Szolgáltatott ivóvíz esetében a víz megfelelőségét igazoló részletes bakteriológiai, kútvíz esetében részletes bakteriológia és általános vízkémiai eredményeket tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyvet, és a kapcsolódó mintavételi jegyzőkönyvet szükséges megküldeni a hatóság részére.

Mit jelent az akkreditált mintavétel? Mikor kell igénybe venni azt?

Az akkreditáció annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet alkalmas az adott feladat elvégzésére.
Egy mintavétel akkor akkreditált, ha azt egy olyan szervezet végezte, mely a konkrét feladatra (például talajminták környezetvédelmi célú mintavétele) rendelkezik akkreditált státusszal. Az adott feladatra vonatkozó akkreditált státusz a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által az adott szervezet részére kibocsátott akkreditálási határozattal igazolható. Az akkreditálási határozat melléklete (részletező okirat) tartalmazza mindazon tevékenységek (mintavételek, vizsgálatok) felsorolását, melyekre az adott szervezet akkreditált státusszal rendelkezik.

Mi a Legionella kockázatértékelés?

A 49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet értelmében vannak olyan közegek, amelyek hordozzák a Legionella baktériumok megtelepedésének kockázatát. Ilyenek például a hálózati melegvizek, technológiai vizek (hűtőtornyok), fogászati kezelőegységek, aeroszolt képző rendszerek, amelyeknek szükséges felmérni a Legionella fertőzöttségét. A kockázatértékelést szakértők végzik el, a helyszíni felmérés során a rendszerek műszaki jellemzőit felmérik, szerencsés esetben maguk elvégzik az akkreditált mintavételt, az épületek akár több pontján. Amennyiben a kockázatértékelést végző szakértő nem akkreditált laboratóriumhoz tartozik, szükséges külön akkreditált laboratórium bevonása. A vizsgálati jegyzőkönyvek, helyszíni bejárás és műszaki adatok alapján elkészül a kockázatértékelést, amelyet évente felül kell vizsgáltatni.

Penészes lakás esetében milyen levegő minőségi vizsgálatokat célszerű elvégeztetni?

Az alacsony beltéri hőmérséklet, a korszerűtlen, vagy akár a túlzottan modern, szigetelt lakásokban a gombák életteret találnak maguknak. Olykor nem is tudjuk, hogy probléma áll fenn, mert nem látjuk még saját szemmel a penészfoltokat. A gombák légzőszervi panaszokat tudnak okozni (allergia, orrfolyás, nyálkahártya irritáció), kimutatásukhoz levegő mintavételt és levegő mikrobiológiai vizsgálatokat célszerű végeztetni, amelyek során megtudhatjuk, hogy vannak-e és ha igen milyen mennyiségben vannak a beltérben egészségre ártalmas gombák.

Meg kell-e vizsgáltatnom a hulladékomat egy hulladék lerakóba történő beszállítást megelőzően?

A hulladéklerakók csak olyan hulladékokat vehetnek át, melyeket biztonságosan, a környezet veszélyeztetése nélkül ártalmatlanítani tudnak. Azért, hogy meggyőződjenek róla, hogy az adott hulladékot átvehetik, el kell végezni a hulladék alapjellemzését és megfelelőségi vizsgálatát. Ennek keretében kémiai analitikai vizsgálatok végzésére is szükség van. Az alapjellemzés és a megfelelőségi vizsgálat folyamatát, a hulladékokból elvégzendő vizsgálatok körét a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet részletesen leírja.

Segítjük a felmerülő környezetvédelmi kérdések megoldását.

Az ASZEK és a KSZGYSZ szakmai szervezetek tagjai vagyunk, így az általuk rendezett szakmai fórumokon megjelenünk, szakmai előadásokkal segítjük a felmerülő környezetvédelmi kérdések megoldását.

Rólunkszolgáltatásaink

Kapcsolat

Szakképzett munkatársaink várják megkeresésüket. Cégünk számára fontos, hogy partnereink magas szintű szakmai segítséget kapjanak.

11 + 4 =