Akkreditált laboratórium

A NAH által NAH-1-1227/2019 számon akkreditált laboratórium


Laboratóriumi vezető: Lippai Anett

Az akkreditálás műszaki területe

Mintavétel:

- ivóvíz mintavétele kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai vizsgálatokhoz, valamint helyszíni fizikai és kémiai vizsgálatokhoz;

- felszín alatti víz mintavétele kémiai, biológiai, ökotoxikológiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai vizsgálatokhoz, valamint helyszíni fizikai és kémiai vizsgálatokhoz;

- felszíni víz mintavétele kémiai, ökotoxikológiai vizsgálatokhoz, valamint helyszíni fizikai és kémiai vizsgálatokhoz;

- mesterséges fürdővíz mintavétele kémiai, vizsgálatokhoz bakteriológiai, mikroszkópos biológiai vizsgálatokhoz, valamint helyszíni fizikai és kémiai vizsgálatokhoz, valamint helyszíni fizikai és kémiai vizsgálatokhoz;

- szennyvíz mintavétele kémiai, ökotoxikológiai bakteriológiai, mikroszkópos biológiai vizsgálatokhoz, valamint helyszíni fizikai és kémiai vizsgálatokhoz;

- szennyvíz iszap mintavétele kémiai, ökotoxikológiai vizsgálatokhoz;

- talaj, mederüledék komposzt mintavétele kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz;

- hulladékok mintavétele kémiai, ökotoxikológiai vizsgálatokhoz;

- települési szilárd hulladék mintavétele kémiai vizsgálatokhoz, valamint helyszíni mechanikai (anyagfajták szerinti) összetétel meghatározásához;

- szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag (SRF) mintavétele, kémiai vizsgálatokhoz;

- depóniagáz mintavétele helyszíni fizikai vizsgálatokhoz,

- környezeti (higiéniai) minták mintavétele mikrobiológiai vizsgálatokhoz;

- levegő (környezeti, munkahelyi, beltéri), mintavétele mikrobiológiai vizsgálatokhoz, valamint klima-paraméterek meghatározásához;

Helyszíni vizsgálatok:

- Vizek helyszíni (ivóvíz (hálózati vezetett, tartályban forgalmazott, palackozott, ásványvíz, gyógyvíz, ivóvíz ellátásban használt nyers- és kezelt vizek, felszín alatti víz, technológiai vizek), mesterséges fürdővíz (tápvíz, tisztított víz, medencevíz), felszíni víz, felszín alatti víz, természetes fürdővíz, szennyvíz, csurgalékvíz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei) fizikai és kémiai vizsgálata

- Depóniagáz biogáz, hulladék kezeléséből származó gáz helyszíni fizikai vizsgálata;

- települési szilárd hulladék mechanikai (anyagfajták szerinti) összetétel meghatározása;

- levegő klíma-paraméterek meghatározása;

Laboratóriumi vizsgálatok:

- ivóvíz (hálózati vezetett, tartályban forgalmazott, palackozott, ásványvíz, gyógyvíz, ivóvíz ellátásban használt nyers- és kezelt vizek, felszín alatti víz, technológiai vizek), mesterséges fürdővíz (tápvíz, tisztított víz, medencevíz), felszíni víz, felszín alatti víz, természetes fürdővíz, szennyvíz (szennyvíz, szennyvíziszap deszt. vizes kivonata, csurgalékvíz, használt víz, csapadékvíz, vízkezelési technológiák vizei), kivonatok laboratóriumi klasszikus, kis- és nagyműszeres (szerves- és szervetlen mikroszennyezők) vizsgálata;

- ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, mesterséges fürdővíz, szennyvíz, technológiai vizek mikrobiológiai vizsgálata;

- ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, technológiai vizek mikroszkópos biológiai vizsgálata;

- szennyvíziszap, talaj, hulladék, mederüledék, komposzt laboratóriumi klasszikus, kis- és nagyműszeres (szerves- és szervetlen mikroszennyezők) vizsgálata;

- talaj és kivonata, mederüledék, komposzt, szennyvíziszap és kivonatai laboratóriumi klasszikus, kis- és nagyműszeres (szerves- és szervetlen mikroszennyezők) vizsgálata;

- hulladékok (folyékony és szilárd veszélyes hulladék, termelési hulladék, komposzt, iszap) és kivonatai, laboratóriumi klasszikus, kis- és nagyműszeres (szerves- és szervetlen mikroszennyezők) vizsgálata;

- termésnövelő anyagok gyomosító- és csírázásgátló hatás meghatározása;

- környezeti (higiéniai) minták, levegő (környezeti, munkahelyi, beltéri), mikrobiológiai vizsgálata;

- kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok (élelmiszeripari, háztartási és egyéb ipari/intézményi;

gyógyászati területen;

kézfertőtlenítők) baktériumölő hatás vizsgálata;

A vizsgálatok jellege szerint

Klasszikus analitika

- gravimetria

- tömegmérés

- térfogatmérés

- hőmérsékletmérés

- térfogatos titrálás (acidi-alkalimetria, redoximetria, argentometria, komplexometria jodometria).

- manometria

- turbidimetria

Műszeres analitika

- szerves szennyezők meghatározása gázkromatográfiás (FID -ECD mikro ECD detektorokkal) módszerrel;

- szerves szennyezők meghatározása gázkromatográfiás tömegspektrometriás (GC-MS) módszerrel

- elemtartalom meghatározása ICP-OES módszerrel;

- spektrofotometria, kolorimetria, IR spektroszkópia;

- elektrokémia;

- kemilumineszcenciás detektálás

- katalitikus oxidáció IR detektálás

Ökotoxikológia

- letalitás

- gyökérnövekedés gátlás

- csírázásgátlás

Mikrobiológiai laboratórium

- tenyésztés

- mikroszkópos biológia

Mintaátvétel

Helyszín: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.
Tel: 003613039179
Mobil: 06306816204

Nyitva tartás: H-P.: 7:00-16:00
egyéb esetben időpont egyeztetés szükséges