Szolgáltatások

 • akkreditált laboratóriumi vizsgálatok (talaj és talajvíz, talajmechanikai vizsgálatok szennyvíz, hulladék, komposzt vizsgálatok*) – kémiai és ökotoxikológiai laboratórium
 • akkreditált mintavétel
 • monitoring kutak vizsgálata
 • tényfeltárási munkák, dokumentációk elkészítése
 • környezeti auditok
 • környezetvédelmi tanácsadás
 • engedélyeztetési eljárások- vízjogi létesítési engedélyeztetés, vízjogi üzemeltetési engedélyeztetés
 • környezetvédelmi hatástanulmányok készítése
 • környezetvédelmi adatszolgáltatás
 • környezetvédelmi kockázatelemzés
 • munkavédelmi dokumentációk