Szolgáltatások

- mintavétel és helyszíni vizsgálatok (vizek, talaj, komposzt, szennyvíziszap, hulladék, depóniagáz, levegő, felület)

- általános kémiai és szerves kémiai (gázkromatográfiás) vizsgálatok (vizek, talaj, komposzt, szennyvíziszap, hulladék)

- ökotoxikológiai vizsgálatok (vizek, hulladék, komposzt)

- mikrobiológiai vizsgálatok (vizek, levegő, felület)

- kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok hatékonyságának vizsgálata

- szakértői vélemények, kockázatértékelések készítése

Mintavétel

Laboratóriumunk az alábbi mintavételekkel és helyszíni vizsgálatokkal foglalkozik:

- vizek (ivóvíz, ásványvíz, fürdővíz, technológiai víz, felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz)

- talaj, komposzt, szennyvíziszap

- hulladék, beleértve a szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagot

- hulladékok helyszíni vizsgálata (hulladékválogatás)

- depóniagáz mintavétel és helyszíni vizsgálatai

- levegő mintavétele mikrobiológiai vizsgálatok céljából

- felület (higiéniai) mintavétel mikrobiológiai vizsgálatok céljából

Kémiai vizsgálatok:

201/2001 (X.25.) Kormányrendelet szerinti ivóvíz kémiai vizsgálatok

37/1996 (X.18.) NM rendelet szerinti mesterséges fürdővíz kémiai vizsgálatok

65/2004 (IV.27.) FVM-ESZCsM-GKM rendelet szerinti ásványvíz vizsgálatok

6/2009 (IV. 14.) KvVM -EüM-FVM szerinti kémiai vizsgálatok

20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet szerinti hulladék lerakhatósági vizsgálatok

egyéb közegek (pl. komposzt, szennyvíziszap, talaj, természetes fürdővíz, szennyvíz, felszíni víz stb.) kémiai vizsgálatai

Ökotoxikológiai vizsgálatok:

Laboratóriumunk több évtizede foglalkozik felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz, hulladékok ökotoxikológiai vizsgálataival, komposzt gyomosító- és csírázásgátló vizsgálatával:

- csíranövényteszt

- Daphnia teszt

- Statikus Halteszt

- Gyomosító- és csírázásgátló hatás

Mikrobiológiai vizsgálatok:

Laboratóriumunk az alábbi jogszabályokban rögzített mikrobiológiai vizsgálatokat végez:

- 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet szerinti ivóvíz mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata

- 37/1996 (X.18.) NM rendelet szerinti mesterséges fürdővíz vizsgálatok

- 65/2004 (IV.27.) FVM-ESZCsM-GKM rendelet szerinti ásványvíz vizsgálatok

- 49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet szerinti Legionella vizsgálatok és kockázatértékelések

- felszíni, felszín alatti, technológiai vizek stb. mikrobiológiai vizsgálata

- levegő, felületi minták higiénés mikrobiológiai vizsgálata

Kémiai fertőtlenítőszerek hatékonyság vizsgálata

A mikrobiológiai laboratórium a kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok szabványos vizsgálatával is foglalkozik, háztartási, ipari, gyógyászati területen és kézfertőtlenítőszerek hatékonyságát is teszteli:

- háztartási és egyéb ipari/intézményi területen alkalmazott fertőtlenítőszerek: baktériumölő hatásvizsgálat az MSZ EN 1276:2020, gombaölő hatásvizsgálat az MSZ EN 1650:2020, Legionella baktériumölő hatásvizsgálat az MSZ EN 13623:2021 szabványok szerint (beleértve a kézfertőtlenítő szereket is)

- gyógyászati területen alkalmazott fertőtlenítőszerek: baktériumölő hatásvizsgálat az MSZ EN 13727:2012, gombaölő hatásvizsgálat az MSZ EN 13624:2014 szabványok szerint

- kézfertőtlenítők vizsgálata: MSZ EN 1500:2013, MSZ EN1499:2013 és MSZ 12791:2016 szabványok szerint

Kockázatértékelés

A Legionella baktériumok az utóbbi évtized egyik fenyegető betegségcsoportjának a Legionellózis okozói. A Legionellák felfedezéséhez egy 1976-os járvány vezetett. Azóta rengteg információ áll rendelkezésünkre a baktériumok ökológiájáról, biológiájáról és az általunk okozott betegség patomechanizmusáról. Mára környezeti előfordulásuk kockázatával foglalkozunk, kiutatásuk a napi laboratóriumi gyakorlathoz tartozik és törvényi (49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet) előírás szabályozza a különböző mesterséges vízrendszerek monitorozását.

A 49/2015 XI.6. EMMI rendelet és az NNK módszertani útmutatója szabályozza a Legionella által kockázatot jelentő közegeket, a kockázatok kezelésének módját, a helyes üzemeltetési gyakorlatot.

Laboratóriumunk több éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak révén végzik a szakértői, kockázatértékelési dokumentáció elvégzését, helyszíni felméréssel és laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve.